Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 322553 ACCOUNTABILITY OF STREET-LEVEL BUREAUCRACY: TEACHERS AS FRONT LINER OF EDUCATION SECTOR IN INDONESIA Moch Bambang Sulistio
2 727981 TEACHER'S OPINIONS ON VALUES EDUCATION IN SOCIAL SCIENCES TEACHING Murat Gökalp
İbrahim Özgül
Ethem Kaplan
3 602170 ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ UZAKTAN EĞITIMLE YAPILAN MATEMATIK DERSINE YÖNELIK GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI Bedri Yavuz Hatunoğlu
Murat Gökalp
Aytaç Akbaş
4 991743 PANDEMI SONRASI OKUL ÖNCESI DÖNEM ÖĞRENCILERININ DAVRANIŞ PROBLEMLERI ETKILERININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERINDE İNCELENMESI Özlem Akdeniz Yolaç
Serdal IŞIKTAŞ
5 645275 OKUL YÖNETİMİ DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN OKUL ÖRGÜT YAPISININ ETKİLİLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ Feyman Aptula
Serdal IŞIKTAŞ
6 887378 YÖNETICININ OKUL BAŞARISINDA YERI VE ÖNEMI Sabit MENTEŞE
ARZU DOĞAN
Sabit MENTEŞE
7 739039 KKTC’DE YER ALAN MESLEK LISELERINDEKI ÖĞRENCI BILGI VE BECERI YETERLILIKLERINE İLIŞKIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI Duygu Hızal
Serdal IŞIKTAŞ
8 197401 THE 4TH INDUSTRIAL SUPERINTENDENT: TRANSFORMING PUBLIC SCHOOL SYSTEMS BEYOND 21ST CENTURY MINDSETS Marie Martin
9 577427 RUTINLERE DAYALI MODEL’IN DOWN SENDROMLU BIR ÇOCUK VE EBEVEYNIYLE UYGULANMASI: VAKA ÇALIŞMASI Sevim Küçük Karahan
Latife Özaydın
Şeyda Yıldırım Parlak
10 625453 AKRAN ETKILEŞIMI DEĞERLENDIRME (AKED) ÖLÇEĞININ GELIŞTIRILMESI Latife Özaydın
Sevim Küçük Karahan
Şeyda Yıldırım Parlak
11 369303 YENİLİKÇİ OKUL İKLİMİNE SAHİP İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ FIGEN YAMAN LESINGER
ceyhun kırok
12 756102 ÖZEL EĞITIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZINDE ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞITIMI HIZMET SÜRECINE AILE KATILIMI Kübra Demiröz
13 781824 THE VIEWS OF PREPARATORY SCHOOL TEACHERS ABOUT THE LEARNERS’ SPEAKING SKILL İnanç Uçaröz
Yeşim Üstün Aksoy
14 633724 COVİD-19 SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİLERİN YÜZ YÜZE EĞİTİME İLİŞKİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Merve Karafistan
Serdal IŞIKTAŞ
15 503654 SCIENCE AND TECH CURRICULUM IN CANADA nazli uygun
16 745838 PRADER-WILLI SENDROMU OLAN ÇOCUKLARIN YAŞ GRUPLARI VE ANNE-BABA İHTIYAÇLARI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI Şeyda Yıldırım Parlak
Latife Özaydın
Sevim Küçük Karahan
17 257131 DESIGN OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS WITH METAHEURISTICS Ayşegül Sümeyye DALGIÇ
Hakan ÖZBAŞARAN
18 742563 TEMPORARY LOGISTIC HUBS PREPOSITIONING FOR PREPAREDNESS AND RESPONSE DISASTER OPERATIONS Suhad Rebhi Al-Natoor
19 502162 THE EFFECT OF METAVERSE AND OTHER VIRTUAL APPLICATIONS ON BRAND ADVERTISEMENTS, BRAND APPROACHES: NIKE EXAMPLE Nevin ALGÜL
20 564602 PSYCHO-SEMIOTIC LANGUAGE USES OF GLOBAL AND REGIONAL "FEELING OF FEAR" THROUGH POSSIBLE VIRTUAL REALITY CREATED IN THE REAL UNIVERSE Nevin ALGÜL
21 173258 RELATIONSHIP BETWEEN MAKEUP AND THE FILM INDUSTRY THROUGH DESIRED ATTRACTION AND ATTRACTION TO MANIPULATE GENERAL PERCEPTION IN CHARACTER DESIGN: SOUTH KOREA DIGITAL MEDIA SERIES Nevin ALGÜL
22 172949 IS THERE AN EFFECT OF COMING FROM THE COMMON LANGUAGE BRANCH IN THE FORMATION OF THOUGHT? KOREAN LANGUAGE EXAMPLE Nevin ALGÜL
23 993828 THE COMPATIBILITY OF THE FILM ADAPTATIONS AND TRAGIC VERSIONS OF THE EGYPTIAN QUEEN CLEOPATRA AS A WOMAN WITH THE BELIEF AND MANAGEMENT SYSTEM THAT FED CLEOPATRA Nevin ALGÜL
24 371507 EVIDENCE BASES FOR FURTHER INCLUSION OF A UNIQUE THERAPEUTIC PROCEDURE - HYPERBARIC OXYGEN THERAPY (HBOT) OGBONNA EMMANUEL NNAMUCHI
25 286983 COMPOSITIONAL AND MICROSCOPIC CHARACTERIZATIONS OF A SRI LANKAN BRICK CLAY VARIETY TOWARDS SOME ADVANCED CHEMICAL CATALYTIC APPLICATIONS Suresh Aluvihara
26 866251 PERFORMANCE REVIEWS OF PROMINENT EXPERIMENTAL PORE PROBING ANALYTICAL TECHNIQUES Yousri Attia Mohamed
27 789790 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, K.K.T.C. BANKALARI ÖRNEĞİ FIGEN YAMAN LESINGER
ahmet bozdoğan
28 688158 INVESTIGATION OF SONOPHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF A NOVEL AXIALLY SCHIFF BASE SUBSTITUTED SILICON PHTHALOCYANINE SONOSENSITIZER, SYNTHSIS AND CHARACTERIZATION Goknur Yasa Atmaca
Ali Erdogmus
29 594051 21. YY MÜZIK ÖĞRETMENLERININ MÜZIK TEKNOLOJILERINDEKI YETERLILIKLERINE İLIŞKIN TUTUM VE GÖRÜŞLERI Eser Atamtürk Buran
Emine Kıvanç ÖZTUĞ
30 387455 THE EFFECT OF DIGITAL ADDICTION AND OF THE GAMES WHICH HAVE VIOLENT CONTENTS ON STUDENTS Barış Özmanevra
Tanju Bulut
31 846343 TÜRKİYE’DE 2009-2019 YILLARI ARASINDA MEME KANSERİNE BAĞLI ÖLÜM EĞİLİMLERİ Nurhan DOĞAN
İsmet DOĞAN
32 331420 COLLABORATIVE LEARNING ATTITUDE SCALE FOR SPECIAL TALENT STUDENTS: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY Gül Güler
Şefika Doğan
33 835661 FIRST-YEAR UNDERGRADUATE CHEMISTRY EDUCATION STUDENTS’ VIEWS ABOUT INQUIRY-BASED LABORATORY BURCU IŞIK
SİNEM GENCER
34 392338 ÜNİVERSİTELERDEKİ KADIN YÖNETİCİLERİN EĞİTİMDE ÇOK DİLLİLİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ FIGEN YAMAN LESINGER
Gamze Peler Şahoğlu
35 884792 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN SINIF DIŞI DERS KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ BELİRLENMESİ Nazım KAŞOT
Gönül ÖZALP
36 828071 YETİŞKİNLERDE FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLARIN VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİN DEPRESYONA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Özge SARICA ACARÖZ
Serdal Işıktaş
37 393644 KUZEY KIBRIS’TA ÇEŞITLI SEKTÖRLERDE ÇALIŞAN YABANCI UYRUKLU KADINLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI GÜLYÜZ DEBEŞ
Hülya Şenol
FIGEN YAMAN LESINGER
38 381330 THE PORTRAYAL OF WOMEN IN ALGERIAN ADVERTISEMENTS Zeyneb Belhadj
39 221601 EXAMINATION OF STRESS LEVELS AND PROFESSIONAL BURNOUT RELATIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS Çiğdem Karagülmez Sağlam
Dilek Dülger
Mustafa Apak
40 419095 USING ICT TOOLS IN DISTANT EFL CLASSES: THE VOICE OF TEACHERS AND STUDENTS Songül Taş
Fatma Solmaz
Gonca Subasi Subasi
41 756349 KKTC KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA YÖNETİCİNİN BİLGİ DÜZEYİNİN PERSONEL DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Serdal IŞIKTAŞ
42 350882 İŞLETMELERİN İNSAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ Serdal IŞIKTAŞ
43 464639 KKTC KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA FİZİKSEL ÇEVRE KOŞULLARININ PERSONELİN ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ, PERFORMANSI VE İSTEĞİ ÜZERİNDE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Serdal IŞIKTAŞ
44 779678 KKTC’DE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA BİLGİ VE TEKNOLOJİ KULLANIM YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN KAMU PERSONELİ GÖRÜŞLERİ Serdal IŞIKTAŞ
45 116394 PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMLARININ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Serdal IŞIKTAŞ
Hülya Şenol
46 463600 KKTC KAMU ÇALIŞANLARININ İŞ MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Serdal IŞIKTAŞ
Hülya Şenol
47 840781 KKTC GÜMRÜK ÇALIŞANLARININ MOBİNG UYGULAMASI KARŞISINDA PERSONEL DAVRANIŞ VE TUTUMLARINA OLAN ETKİNİN İNCELENMESİ Serdal IŞIKTAŞ
Kübra ÖZSAT
48 468975 AKRAN ZORBALIĞININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Serdal IŞIKTAŞ
Kübra ÖZSAT
49 993351 SOMA LINYITI VE ANTEP FISTIĞI KABUĞUNUN PIROLIZ DAVRANIŞLARI VE KINETIK PARAMETRELERININ KARŞILAŞTIRILMASI Dilan Köksal Öztürk
menderes levent
Kadir Gündoğan
50 570556 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ ROMANTIK İLIŞKILERINDEKI DUYGUSAL İSTISMAR VE KIŞILER ARASI BAĞIMLILIĞIN İNCELENMESI Pınar Ergüneş
Serdal IŞIKTAŞ
51 347810 KADINLARIN OY HAKKI Hande Ortay
52 952955 DIGITAL DIVIDE AMONG RURAL AND URBAN SECONDARY SCHOOLS OF JAMMU &KASHMIR: A MAJOR INDICATOR OF RURAL STAGNATION Gawher ahmad bhat Bhat
53 931691 MADARSA EDUCATION BOARDS IN INDIA MUDASSIR AHMED NISAR AHMED MOHAMMED
54 731558 FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF ONLINE TEACHING BY SECONDARY SCHOOL TEACHERS Ruchi Yadav
55 168480 DEVELOPMENT OF THE RHYTHM TEACHING ATTITUDE SCALE FOR MUSIC TEACHERS Şefika Topalak
56 617784 THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL ANXIETY LEVELS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN UNIVERSITY STUDENTS Pınar Kızılhan
Murat Gökalp
57 424859 THE ROLE OF EFFECTIVE COMMUNICATION IN EDUCATION MANAGEMENT Nurettin Altun
Lütfü Oflaz
Gülşen Özkök
Ayşe Oflaz
Ayşe Özgül Özzaim
58 399978 THE DETERMINATION OF THE EFFECTS OF SOCIO ECONOMIC DIFFERENCES THAT THE TEACHERS ARE EXPOSED DUE TO IMMIGRATION LAW (NEW LAW) ON THEIR PROFESSIONAL ATTITUDES Nurettin Altun
Lütfü Oflaz
Gülşen Özkök
Ayşe Özgül Özzaim
Ayşe Oflaz
59 165412 RECOMMENDATIONS OF ACADEMICIANS IN THE FIELD OF SOCIAL SCIENCES TO INCREASE THE QUALITY OF ONLINE EDUCATION Hülya Şenol
FIGEN YAMAN LESINGER
GÜLYÜZ DEBEŞ
60 460973 ERKEN YAŞTA ZORLA YAPILAN EVLILIKLERE İLIŞKIN FARKINDALIK VE MEDYANIN ROLÜ Sinem Kasımoğlu
Mustafa Ufuk Çelik
Nesrin Bahçelerli
Şükran Tekin
61 765257 SINIF ÖĞRETMENLERİNDE İLETİŞİMİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ufuk ŞAHİN
Recep ÇAKIR
62 778209 İLKOKUL YÖNETİCİLERİNDE MESLEKİ TATMİNSİZLİĞİ DOĞURAN ETMENLER Korhan Bozkurt
Serdal IŞIKTAŞ
63 954133 DEPRESSION LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS WITH EMOTIONAL RELATIONSHIPS Pınar KIZILHAN
64 265432 QUANTUM PHYSICS BETWEEN MATTER, INFORMATION AND CONSCIOUSNESS: THE CASE OF QUANTUM MEDICINE Paolo Di Sia
65 707371 DEKORATİF ÖĞELERDE KÜLTÜREL YANSIMALAR: KIBRIS LAPTA İŞİ ÖRNEĞİ Ece Apan