CONFERENCE PROGRAMME
Date Time Event
01.09.2022 08:00 - 17:00 PLEASE REGISTER
LÜTFEN KAYDINIZI YAPTIRINIZ
Conference Link: 
https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJEqc-yorjopE9yGV-kHrrUuKuYYs5cLACri 
01.09.2022 10:00 - 10:30 Assoc. Prof. Dr. Serdal IŞIKTAŞ - Vice Rector
Prof. Dr. İbrahim Levent TANER - Rector
Conference Link: https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJEqc-yorjopE9yGV-kHrrUuKuYYs5cLACri
01.09.2022 10:30 - 11:30 Prof. Dr. Muzaffer ELMAS - Rector
Speech Title: New Developments in Quality in Higher Education
Conference Link: 
https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJEqc-yorjopE9yGV-kHrrUuKuYYs5cLACri
01.09.2022 11:30 - 12:30 Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI
Speech Title: Educational Technology and Teacher Education in the VUCA World
Conference Link: 
https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJEqc-yorjopE9yGV-kHrrUuKuYYs5cLACri
01.09.2022 13:30 - 14:00 LUNCH BREAK
01.09.2022 14:00 - 15:00
Halls Papers / Author(s)
01.09.2022
14:00 - 15:00


Hall 1

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Serdal IŞIKTAŞ

Oral Presentation
TEACHER'S OPINIONS ON VALUES EDUCATION IN SOCIAL SCIENCES TEACHING
Author(s): Murat GÖKALP, Ibrahim ÖZGÜL, Ethem KAPLAN
Language: English
KKTC’DE YER ALAN MESLEK LISELERINDEKI ÖĞRENCI BILGI VE BECERI YETERLILIKLERINE İLIŞKIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI
Author(s): Duygu HIZAL, Serdal IŞIKTAŞ
Language: English
THE 4TH INDUSTRIAL SUPERINTENDENT: TRANSFORMING PUBLIC SCHOOL SYSTEMS BEYOND 21ST CENTURY MINDSETS
Author(s): Marie MARTIN
Language: English
THE PORTRAYAL OF WOMEN IN ALGERIAN ADVERTISEMENTS
Author(s): Zeyneb BELHADJ
Language: English
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ ROMANTIK İLIŞKILERINDEKI DUYGUSAL İSTISMAR VE KIŞILER ARASI BAĞIMLILIĞIN İNCELENMESI
Author(s): Pınar ERGÜNEŞ, Serdal IŞIKTAŞ
Language: English
01.09.2022
14:00 - 15:00


Hall 2

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Gülyüz DEBEŞ

Oral Presentation
ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ UZAKTAN EĞITIMLE YAPILAN MATEMATIK DERSINE YÖNELIK GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI
Author(s): Bedri Yavuz HATUNOĞLU, Murat GÖKALP, Aytaç AKBAŞ
Language: English
THE VIEWS OF PREPARATORY SCHOOL TEACHERS ABOUT THE LEARNERS’ SPEAKING SKILL
Author(s): Inanç UÇARÖZ, Yeşim ÜSTÜN AKSOY
Language: English
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, K.K.T.C. BANKALARI ÖRNEĞİ
Author(s): Figen YAMAN LESINGER, Ahmet BOZDOĞAN
Language: English
YETİŞKİNLERDE FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLARIN VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİN DEPRESYONA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Author(s): özge Sarica ACARÖZ, Serdal IŞIKTAŞ
Language: English
KUZEY KIBRIS’TA ÇEŞITLI SEKTÖRLERDE ÇALIŞAN YABANCI UYRUKLU KADINLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
Author(s): Gülyüz DEBEŞ, Hülya ŞENOL, Figen YAMAN LESINGER
Language: English
01.09.2022
14:00 - 15:00


Hall 3

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Yeşim ÜSTÜN AKSOY

Oral Presentation
RUTINLERE DAYALI MODEL’IN DOWN SENDROMLU BIR ÇOCUK VE EBEVEYNIYLE UYGULANMASI: VAKA ÇALIŞMASI
Author(s): Sevim KÜÇÜK KARAHAN, Latife ÖZAYDIN, şeyda YILDIRIM PARLAK
Language: Turkish
AKRAN ETKILEŞIMI DEĞERLENDIRME (AKED) ÖLÇEĞININ GELIŞTIRILMESI
Author(s): Latife ÖZAYDIN, Sevim KÜÇÜK KARAHAN, şeyda YILDIRIM PARLAK
Language: Turkish
YENİLİKÇİ OKUL İKLİMİNE SAHİP İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Author(s): Figen YAMAN LESINGER, Ceyhun KIROK
Language: Turkish
ÖZEL EĞITIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZINDE ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞITIMI HIZMET SÜRECINE AILE KATILIMI
Author(s): Kübra DEMIRÖZ
Language: Turkish
PRADER-WILLI SENDROMU OLAN ÇOCUKLARIN YAŞ GRUPLARI VE ANNE-BABA İHTIYAÇLARI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI
Author(s): şeyda YILDIRIM PARLAK, Latife ÖZAYDIN, Sevim KÜÇÜK KARAHAN
Language: Turkish
01.09.2022 15:00 - 16:00 Prof. Dr. Carlos Francisco De Sousa REIS
University of Coimbra, Portugal
Speech Title: Two Core Competencies for the 21st Century: Creativity and Critical Thinking in Complementarity
Conference Link: 
https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJEqc-yorjopE9yGV-kHrrUuKuYYs5cLACri
01.09.2022 16:00 - 17:00 Prof. Dr. Robert G. DOYLE
Associate Dean, Harvard University, United States
Speech Title: The Admission Process for American Colleges
Conference Link: 
https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJEqc-yorjopE9yGV-kHrrUuKuYYs5cLACri
02.09.2022 10:00 - 11:00 Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU
Cankaya University, Turkey

Speech Title: Education: Is online learning the 'new normal'?
Conference Link: 
https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJEqc-yorjopE9yGV-kHrrUuKuYYs5cLACri

02.09.2022 11:00 - 12:00
Halls Papers / Author(s)
02.09.2022
11:00 - 12:00


Hall 1

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Hülya ŞENOL

Oral Presentation
DESIGN OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS WITH METAHEURISTICS
Author(s): Ayşegül Sümeyye DALGIÇ, Hakan ÖZBAŞARAN
Language: English
RELATIONSHIP BETWEEN MAKEUP AND THE FILM INDUSTRY THROUGH DESIRED ATTRACTION AND ATTRACTION TO MANIPULATE GENERAL PERCEPTION IN CHARACTER DESIGN: SOUTH KOREA DIGITAL MEDIA SERIES
Author(s): Nevin ALGÜL
Language: English
IS THERE AN EFFECT OF COMING FROM THE COMMON LANGUAGE BRANCH IN THE FORMATION OF THOUGHT? KOREAN LANGUAGE EXAMPLE
Author(s): Nevin ALGÜL
Language: English
COMPOSITIONAL AND MICROSCOPIC CHARACTERIZATIONS OF A SRI LANKAN BRICK CLAY VARIETY TOWARDS SOME ADVANCED CHEMICAL CATALYTIC APPLICATIONS
Author(s): Suresh ALUVIHARA
Language: English
MADARSA EDUCATION BOARDS IN INDIA
Author(s): Mudassir Ahmed Nisar Ahmed MOHAMMED
Language: English
02.09.2022
11:00 - 12:00


Hall 3

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Murat GÖKALP

Oral Presentation
THE EFFECT OF METAVERSE AND OTHER VIRTUAL APPLICATIONS ON BRAND ADVERTISEMENTS, BRAND APPROACHES: NIKE EXAMPLE
Author(s): Nevin ALGÜL
Language: English
PSYCHO-SEMIOTIC LANGUAGE USES OF GLOBAL AND REGIONAL "FEELING OF FEAR" THROUGH POSSIBLE VIRTUAL REALITY CREATED IN THE REAL UNIVERSE
Author(s): Nevin ALGÜL
Language: English
EVIDENCE BASES FOR FURTHER INCLUSION OF A UNIQUE THERAPEUTIC PROCEDURE - HYPERBARIC OXYGEN THERAPY (HBOT)
Author(s): Ogbonna Emmanuel NNAMUCHI
Language: English
INVESTIGATION OF SONOPHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF A NOVEL AXIALLY SCHIFF BASE SUBSTITUTED SILICON PHTHALOCYANINE SONOSENSITIZER, SYNTHSIS AND CHARACTERIZATION
Author(s): Goknur YASA ATMACA, Ali ERDOGMUS
Language: English
DIGITAL DIVIDE AMONG RURAL AND URBAN SECONDARY SCHOOLS OF JAMMU &KASHMIR: A MAJOR INDICATOR OF RURAL STAGNATION
Author(s): Gawher Ahmad Bhat BHAT
Language: English
02.09.2022
11:00 - 12:00


Hall 2

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Serdal IŞIKTAŞ

Oral Presentation
21. YY MÜZIK ÖĞRETMENLERININ MÜZIK TEKNOLOJILERINDEKI YETERLILIKLERINE İLIŞKIN TUTUM VE GÖRÜŞLERI
Author(s): Eser Atamtürk BURAN, Emine Kıvanç ÖZTUĞ
Language: Turkish
TÜRKİYE’DE 2009-2019 YILLARI ARASINDA MEME KANSERİNE BAĞLI ÖLÜM EĞİLİMLERİ
Author(s): Nurhan DOĞAN, Ismet DOĞAN
Language: Turkish
ÜNİVERSİTELERDEKİ KADIN YÖNETİCİLERİN EĞİTİMDE ÇOK DİLLİLİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Author(s): Figen YAMAN LESINGER, Gamze Peler ŞAHOĞLU
Language: Turkish
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN SINIF DIŞI DERS KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ BELİRLENMESİ
Author(s): Nazım KAŞOT, Gönül ÖZALP
Language: Turkish
KADINLARIN OY HAKKI
Author(s): Hande ORTAY
Language: Turkish
02.09.2022 12:00 - 13:00
Halls Papers / Author(s)
02.09.2022
12:00 - 13:00


Hall 1

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Figen YAMAN LESINGER

Oral Presentation
PANDEMI SONRASI OKUL ÖNCESI DÖNEM ÖĞRENCILERININ DAVRANIŞ PROBLEMLERI ETKILERININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERINDE İNCELENMESI
Author(s): özlem AKDENIZ YOLAÇ, Serdal IŞIKTAŞ
Language: Turkish
OKUL YÖNETİMİ DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN OKUL ÖRGÜT YAPISININ ETKİLİLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Author(s): Feyman APTULA, Serdal IŞIKTAŞ
Language: Turkish
COVİD-19 SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİLERİN YÜZ YÜZE EĞİTİME İLİŞKİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Author(s): Merve KARAFISTAN, Serdal IŞIKTAŞ
Language: Turkish
THE EFFECT OF DIGITAL ADDICTION AND OF THE GAMES WHICH HAVE VIOLENT CONTENTS ON STUDENTS
Author(s): Barış ÖZMANEVRA, Tanju BULUT
Language: Turkish
ERKEN YAŞTA ZORLA YAPILAN EVLILIKLERE İLIŞKIN FARKINDALIK VE MEDYANIN ROLÜ
Author(s): Sinem KASIMOĞLU, Mustafa Ufuk ÇELIK, Nesrin BAHÇELERLI, şükran TEKIN
Language: Turkish
02.09.2022
12:00 - 13:00


Hall 2

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Azmiye YINAL

Oral Presentation
YÖNETICININ OKUL BAŞARISINDA YERI VE ÖNEMI
Author(s): Sabit MENTEŞE, Arzu DOĞAN, Sabit MENTEŞE
Language: Turkish
THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL ANXIETY LEVELS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN UNIVERSITY STUDENTS
Author(s): Pınar KIZILHAN, Murat GÖKALP
Language: Turkish
SINIF ÖĞRETMENLERİNDE İLETİŞİMİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Author(s): Ufuk ŞAHİN, Recep ÇAKIR
Language: Turkish
İLKOKUL YÖNETİCİLERİNDE MESLEKİ TATMİNSİZLİĞİ DOĞURAN ETMENLER
Author(s): Korhan BOZKURT, Serdal IŞIKTAŞ
Language: Turkish
02.09.2022
12:00 - 13:00


Hall 3

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Sabit MENTESE

Oral Presentation
ACCOUNTABILITY OF STREET-LEVEL BUREAUCRACY: TEACHERS AS FRONT LINER OF EDUCATION SECTOR IN INDONESIA
Author(s): Moch Bambang SULISTIO
Language: English
SCIENCE AND TECH CURRICULUM IN CANADA
Author(s): Nazli UYGUN
Language: English
COLLABORATIVE LEARNING ATTITUDE SCALE FOR SPECIAL TALENT STUDENTS: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY
Author(s): Gül GÜLER, şefika DOĞAN
Language: English
FIRST-YEAR UNDERGRADUATE CHEMISTRY EDUCATION STUDENTS’ VIEWS ABOUT INQUIRY-BASED LABORATORY
Author(s): Burcu IŞIK, Sinem GENCER
Language: English
FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF ONLINE TEACHING BY SECONDARY SCHOOL TEACHERS
Author(s): Ruchi YADAV
Language: English
02.09.2022 12:00 - 13:00 Keynote:
Prof. Dr. İNANÇ IŞIL YILDIRIM
Beykent University, Turkey
Speech Title: Effects of Distance Education Learning in Transformation of Design Education During Covid 19
Conference Link: 
https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJEqc-yorjopE9yGV-kHrrUuKuYYs5cLACri
02.09.2022 14:00 - 15:00
Halls Papers / Author(s)
02.09.2022
14:00 - 15:00


Hall 1

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Mustafa ÖZTUNÇ

Oral Presentation
TEMPORARY LOGISTIC HUBS PREPOSITIONING FOR PREPAREDNESS AND RESPONSE DISASTER OPERATIONS
Author(s): Suhad Rebhi AL-NATOOR
Language: English
THE COMPATIBILITY OF THE FILM ADAPTATIONS AND TRAGIC VERSIONS OF THE EGYPTIAN QUEEN CLEOPATRA AS A WOMAN WITH THE BELIEF AND MANAGEMENT SYSTEM THAT FED CLEOPATRA
Author(s): Nevin ALGÜL
Language: English
PERFORMANCE REVIEWS OF PROMINENT EXPERIMENTAL PORE PROBING ANALYTICAL TECHNIQUES
Author(s): Yousri ATTIA MOHAMED
Language: English
USING ICT TOOLS IN DISTANT EFL CLASSES: THE VOICE OF TEACHERS AND STUDENTS
Author(s): Songül TAŞ , Fatma SOLMAZ, Gonca Subasi SUBASI
Language: English
RECOMMENDATIONS OF ACADEMICIANS IN THE FIELD OF SOCIAL SCIENCES TO INCREASE THE QUALITY OF ONLINE EDUCATION
Author(s): Hülya ŞENOL, Figen YAMAN LESINGER, Gülyüz DEBEŞ
Language: English
02.09.2022
14:00 - 15:00


Hall 2

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Figen YAMAN LESINGER

Oral Presentation
KKTC KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA YÖNETİCİNİN BİLGİ DÜZEYİNİN PERSONEL DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Author(s): Serdal IŞIKTAŞ
Language: Turkish
İŞLETMELERİN İNSAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
Author(s): Serdal IŞIKTAŞ
Language: Turkish
KKTC KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA FİZİKSEL ÇEVRE KOŞULLARININ PERSONELİN ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ, PERFORMANSI VE İSTEĞİ ÜZERİNDE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Author(s): Serdal IŞIKTAŞ
Language: Turkish
PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMLARININ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Author(s): Serdal IŞIKTAŞ, Hülya ŞENOL
Language: Turkish
KKTC GÜMRÜK ÇALIŞANLARININ MOBİNG UYGULAMASI KARŞISINDA PERSONEL DAVRANIŞ VE TUTUMLARINA OLAN ETKİNİN İNCELENMESİ
Author(s): Serdal IŞIKTAŞ, Kübra ÖZSAT
Language: Turkish
02.09.2022
14:00 - 15:00


Hall 3

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Tolgay KARANFİLLER

Oral Presentation
EXAMINATION OF STRESS LEVELS AND PROFESSIONAL BURNOUT RELATIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS
Author(s): çiğdem KARAGÜLMEZ SAĞLAM, Dilek DÜLGER, Mustafa APAK
Language: Turkish
KKTC’DE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA BİLGİ VE TEKNOLOJİ KULLANIM YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN KAMU PERSONELİ GÖRÜŞLERİ
Author(s): Serdal IŞIKTAŞ
Language: Turkish
KKTC KAMU ÇALIŞANLARININ İŞ MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Author(s): Serdal IŞIKTAŞ, Hülya ŞENOL
Language: Turkish
AKRAN ZORBALIĞININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Author(s): Serdal IŞIKTAŞ, Kübra ÖZSAT
Language: Turkish
SOMA LINYITI VE ANTEP FISTIĞI KABUĞUNUN PIROLIZ DAVRANIŞLARI VE KINETIK PARAMETRELERININ KARŞILAŞTIRILMASI
Author(s): Dilan KÖKSAL ÖZTÜRK, Menderes LEVENT, Kadir GÜNDOĞAN
Language: Turkish
02.09.2022 15:00 - 16:00
Halls Papers / Author(s)
02.09.2022
15:00 - 16:00


Hall 1

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Serdal IŞIKTAŞ

Oral Presentation
DEVELOPMENT OF THE RHYTHM TEACHING ATTITUDE SCALE FOR MUSIC TEACHERS
Author(s): şefika TOPALAK
Language: English
DEPRESSION LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS WITH EMOTIONAL RELATIONSHIPS
Author(s): Pınar KIZILHAN
Language: English
DEKORATİF ÖĞELERDE KÜLTÜREL YANSIMALAR: KIBRIS LAPTA İŞİ ÖRNEĞİ
Author(s): Ece APAN
Language: English
02.09.2022
15:00 - 16:00


Hall 2

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Mustafa ÖZTUNÇ

Oral Presentation
THE DETERMINATION OF THE EFFECTS OF SOCIO ECONOMIC DIFFERENCES THAT THE TEACHERS ARE EXPOSED DUE TO IMMIGRATION LAW (NEW LAW) ON THEIR PROFESSIONAL ATTITUDES
Author(s): Nurettin ALTUN, Lütfü OFLAZ, Gülşen ÖZKÖK, Ayşe özgül ÖZZAIM, Ayşe OFLAZ
Language: English
QUANTUM PHYSICS BETWEEN MATTER, INFORMATION AND CONSCIOUSNESS: THE CASE OF QUANTUM MEDICINE
Author(s): Paolo DI SIA
Language: English
02.09.2022
15:00 - 16:00


Hall 3

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Figen YAMAN LESINGER

Oral Presentation
THE ROLE OF EFFECTIVE COMMUNICATION IN EDUCATION MANAGEMENT
Author(s): Nurettin ALTUN, Lütfü OFLAZ, Gülşen ÖZKÖK, Ayşe OFLAZ, Ayşe özgül ÖZZAIM
Language: English
WORKSHOPS
Date Time Workshop(s)
01.09.2022 12:30 - 13:30 ATÖLYE
SINIF YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER

Doç. Dr. Figen YAMAN LESİNGER
Conference Link: https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJEqc-yorjopE9yGV-kHrrUuKuYYs5cLACri
01.09.2022 15:00 - 16:00 ATÖLYE
EĞTİMDE YENİ GELİŞMELER
Doç. Dr. Yeşim ÜSTÜN AKSOY - Yakındoğu Üniversitesi
Conference Link: 
https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJEqc-yorjopE9yGV-kHrrUuKuYYs5cLACri
01.09.2022 16:00 - 17:00 ATÖLYE
MEDYA OKURYAZARI ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR?

Prof. Dr. Ahmet Eskicumalı - Sakarya Üniversitesi
Conference Link: https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJEqc-yorjopE9yGV-kHrrUuKuYYs5cLACri
01.09.2022 17:00 - 18:00 PANEL 1
ANA TEMA: PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİMDE YENİ GELİŞMELER
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU - Dekan
Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Fatma ÖZMEN - Öğretim Üyesi
Conference Link: 
https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJEqc-yorjopE9yGV-kHrrUuKuYYs5cLACri
 
02.09.2022 11:00 - 12:00 ATÖLYE
SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ÇOCUKLARIN ÖĞREN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yardımcı Doçent Dr. Mustafa Öztunç - Sakarya Üniversitesi
Conference Link: https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJEqc-yorjopE9yGV-kHrrUuKuYYs5cLACri
02.09.2022 14:00 - 15:00 ATÖLYE
EĞİTİM VE POPÜLER KÜLTÜR

Doç. Dr. Nesrin Akıncı Çötok - Sakarya Üniversitesi
Conference Link: https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJEqc-yorjopE9yGV-kHrrUuKuYYs5cLACri
02.09.2022 15:00 - 16:00 ATÖLYE
PANDEMİ SONRASI EĞİTİM SÜREÇLERİNİN YENİDEN DÜŞÜNÜLMESİ

Doç. Dr. Tufan Çötok - Sakarya Üniversitesi
Conference Link: https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJEqc-yorjopE9yGV-kHrrUuKuYYs5cLACri
02.09.2022 16:00 - 17:00 PANEL 2
Ana Tema: Ataerki ve Kadın
Moderatör: Doç. Dr. Hatice KAYHAN
Konuşmacılar:

Prof.Dr. Fatoş Silman:  İş Yaşamında Kadın: Cam Tavan Kırılabildi mi?
Yrd.Doç.Dr Şerife Özbiler: Akademisyen Anne Olmak: Akademide Kadının Görünmez Emeği
Yrd.Doç.Dr. Sarem Özdemir: Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik Unsurları
Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç: Kıbrıs Türk kadın Şairlerin Şiirinde Ataerki
Conference Link: https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJEqc-yorjopE9yGV-kHrrUuKuYYs5cLACri
POSTER PRESENTATIONS
Date Time Event