Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
322553 ACCOUNTABILITY OF STREET-LEVEL BUREAUCRACY: TEACHERS AS FRONT LINER OF EDUCATION SECTOR IN INDONESIA
727981 TEACHER'S OPINIONS ON VALUES EDUCATION IN SOCIAL SCIENCES TEACHING
602170 ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ UZAKTAN EĞITIMLE YAPILAN MATEMATIK DERSINE YÖNELIK GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI
991743 PANDEMI SONRASI OKUL ÖNCESI DÖNEM ÖĞRENCILERININ DAVRANIŞ PROBLEMLERI ETKILERININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERINDE İNCELENMESI
645275 OKUL YÖNETİMİ DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN OKUL ÖRGÜT YAPISININ ETKİLİLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
887378 YÖNETICININ OKUL BAŞARISINDA YERI VE ÖNEMI
739039 KKTC’DE YER ALAN MESLEK LISELERINDEKI ÖĞRENCI BILGI VE BECERI YETERLILIKLERINE İLIŞKIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI
197401 THE 4TH INDUSTRIAL SUPERINTENDENT: TRANSFORMING PUBLIC SCHOOL SYSTEMS BEYOND 21ST CENTURY MINDSETS
577427 RUTINLERE DAYALI MODEL’IN DOWN SENDROMLU BIR ÇOCUK VE EBEVEYNIYLE UYGULANMASI: VAKA ÇALIŞMASI
625453 AKRAN ETKILEŞIMI DEĞERLENDIRME (AKED) ÖLÇEĞININ GELIŞTIRILMESI
369303 YENİLİKÇİ OKUL İKLİMİNE SAHİP İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
756102 ÖZEL EĞITIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZINDE ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞITIMI HIZMET SÜRECINE AILE KATILIMI
781824 THE VIEWS OF PREPARATORY SCHOOL TEACHERS ABOUT THE LEARNERS’ SPEAKING SKILL
633724 COVİD-19 SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİLERİN YÜZ YÜZE EĞİTİME İLİŞKİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
503654 SCIENCE AND TECH CURRICULUM IN CANADA
745838 PRADER-WILLI SENDROMU OLAN ÇOCUKLARIN YAŞ GRUPLARI VE ANNE-BABA İHTIYAÇLARI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI
257131 DESIGN OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS WITH METAHEURISTICS
742563 TEMPORARY LOGISTIC HUBS PREPOSITIONING FOR PREPAREDNESS AND RESPONSE DISASTER OPERATIONS
502162 THE EFFECT OF METAVERSE AND OTHER VIRTUAL APPLICATIONS ON BRAND ADVERTISEMENTS, BRAND APPROACHES: NIKE EXAMPLE
564602 PSYCHO-SEMIOTIC LANGUAGE USES OF GLOBAL AND REGIONAL "FEELING OF FEAR" THROUGH POSSIBLE VIRTUAL REALITY CREATED IN THE REAL UNIVERSE
173258 RELATIONSHIP BETWEEN MAKEUP AND THE FILM INDUSTRY THROUGH DESIRED ATTRACTION AND ATTRACTION TO MANIPULATE GENERAL PERCEPTION IN CHARACTER DESIGN: SOUTH KOREA DIGITAL MEDIA SERIES
172949 IS THERE AN EFFECT OF COMING FROM THE COMMON LANGUAGE BRANCH IN THE FORMATION OF THOUGHT? KOREAN LANGUAGE EXAMPLE
993828 THE COMPATIBILITY OF THE FILM ADAPTATIONS AND TRAGIC VERSIONS OF THE EGYPTIAN QUEEN CLEOPATRA AS A WOMAN WITH THE BELIEF AND MANAGEMENT SYSTEM THAT FED CLEOPATRA
371507 EVIDENCE BASES FOR FURTHER INCLUSION OF A UNIQUE THERAPEUTIC PROCEDURE - HYPERBARIC OXYGEN THERAPY (HBOT)
286983 COMPOSITIONAL AND MICROSCOPIC CHARACTERIZATIONS OF A SRI LANKAN BRICK CLAY VARIETY TOWARDS SOME ADVANCED CHEMICAL CATALYTIC APPLICATIONS
866251 PERFORMANCE REVIEWS OF PROMINENT EXPERIMENTAL PORE PROBING ANALYTICAL TECHNIQUES
789790 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, K.K.T.C. BANKALARI ÖRNEĞİ
688158 INVESTIGATION OF SONOPHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF A NOVEL AXIALLY SCHIFF BASE SUBSTITUTED SILICON PHTHALOCYANINE SONOSENSITIZER, SYNTHSIS AND CHARACTERIZATION
594051 21. YY MÜZIK ÖĞRETMENLERININ MÜZIK TEKNOLOJILERINDEKI YETERLILIKLERINE İLIŞKIN TUTUM VE GÖRÜŞLERI
387455 THE EFFECT OF DIGITAL ADDICTION AND OF THE GAMES WHICH HAVE VIOLENT CONTENTS ON STUDENTS
846343 TÜRKİYE’DE 2009-2019 YILLARI ARASINDA MEME KANSERİNE BAĞLI ÖLÜM EĞİLİMLERİ
331420 COLLABORATIVE LEARNING ATTITUDE SCALE FOR SPECIAL TALENT STUDENTS: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY
835661 FIRST-YEAR UNDERGRADUATE CHEMISTRY EDUCATION STUDENTS’ VIEWS ABOUT INQUIRY-BASED LABORATORY
392338 ÜNİVERSİTELERDEKİ KADIN YÖNETİCİLERİN EĞİTİMDE ÇOK DİLLİLİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
884792 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN SINIF DIŞI DERS KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ BELİRLENMESİ
828071 YETİŞKİNLERDE FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLARIN VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİN DEPRESYONA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
393644 KUZEY KIBRIS’TA ÇEŞITLI SEKTÖRLERDE ÇALIŞAN YABANCI UYRUKLU KADINLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
381330 THE PORTRAYAL OF WOMEN IN ALGERIAN ADVERTISEMENTS
221601 EXAMINATION OF STRESS LEVELS AND PROFESSIONAL BURNOUT RELATIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS
419095 USING ICT TOOLS IN DISTANT EFL CLASSES: THE VOICE OF TEACHERS AND STUDENTS
756349 KKTC KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA YÖNETİCİNİN BİLGİ DÜZEYİNİN PERSONEL DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
350882 İŞLETMELERİN İNSAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
464639 KKTC KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA FİZİKSEL ÇEVRE KOŞULLARININ PERSONELİN ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ, PERFORMANSI VE İSTEĞİ ÜZERİNDE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
779678 KKTC’DE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA BİLGİ VE TEKNOLOJİ KULLANIM YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN KAMU PERSONELİ GÖRÜŞLERİ
116394 PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMLARININ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
463600 KKTC KAMU ÇALIŞANLARININ İŞ MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
840781 KKTC GÜMRÜK ÇALIŞANLARININ MOBİNG UYGULAMASI KARŞISINDA PERSONEL DAVRANIŞ VE TUTUMLARINA OLAN ETKİNİN İNCELENMESİ
468975 AKRAN ZORBALIĞININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
993351 SOMA LINYITI VE ANTEP FISTIĞI KABUĞUNUN PIROLIZ DAVRANIŞLARI VE KINETIK PARAMETRELERININ KARŞILAŞTIRILMASI
570556 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ ROMANTIK İLIŞKILERINDEKI DUYGUSAL İSTISMAR VE KIŞILER ARASI BAĞIMLILIĞIN İNCELENMESI
347810 KADINLARIN OY HAKKI
952955 DIGITAL DIVIDE AMONG RURAL AND URBAN SECONDARY SCHOOLS OF JAMMU &KASHMIR: A MAJOR INDICATOR OF RURAL STAGNATION
931691 MADARSA EDUCATION BOARDS IN INDIA
731558 FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF ONLINE TEACHING BY SECONDARY SCHOOL TEACHERS
168480 DEVELOPMENT OF THE RHYTHM TEACHING ATTITUDE SCALE FOR MUSIC TEACHERS
617784 THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL ANXIETY LEVELS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN UNIVERSITY STUDENTS
424859 THE ROLE OF EFFECTIVE COMMUNICATION IN EDUCATION MANAGEMENT
399978 THE DETERMINATION OF THE EFFECTS OF SOCIO ECONOMIC DIFFERENCES THAT THE TEACHERS ARE EXPOSED DUE TO IMMIGRATION LAW (NEW LAW) ON THEIR PROFESSIONAL ATTITUDES
165412 RECOMMENDATIONS OF ACADEMICIANS IN THE FIELD OF SOCIAL SCIENCES TO INCREASE THE QUALITY OF ONLINE EDUCATION
460973 ERKEN YAŞTA ZORLA YAPILAN EVLILIKLERE İLIŞKIN FARKINDALIK VE MEDYANIN ROLÜ
765257 SINIF ÖĞRETMENLERİNDE İLETİŞİMİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
778209 İLKOKUL YÖNETİCİLERİNDE MESLEKİ TATMİNSİZLİĞİ DOĞURAN ETMENLER
954133 DEPRESSION LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS WITH EMOTIONAL RELATIONSHIPS
265432 QUANTUM PHYSICS BETWEEN MATTER, INFORMATION AND CONSCIOUSNESS: THE CASE OF QUANTUM MEDICINE
707371 DEKORATİF ÖĞELERDE KÜLTÜREL YANSIMALAR: KIBRIS LAPTA İŞİ ÖRNEĞİ