ITEC Publications


Indexing in ERIC

For the participants who want their articles to be indexed by ERIC:
Submit your paper to be indexed by ERIC https://eric.ed.gov/submit


Makalenin ERIC Veritabanında taranmasını isteyen yazarlar için duyuru:

Makalenizin ERIC alan indeksi tarafından taranması için https://eric.ed.gov/submit linkini kullanarak makalenizi yükleyebilirsiniz. Tarandıktan sonra ERIC veritabanında makalenizin bulunduğu sayfanın çıktısı ile belgeleyebilirsiniz.

TOJET Special Issues

ITEC 2020 - Special Issue November: http://tojet.net/special/2020_11.pdf

ITEC 2019 - Special Issue December: http://tojet.net/special/2019_12_2.pdf

ITEC 2018 - Special Issue December: http://tojet.net/special/2018_12_1.pdf

ITEC 2017 - Special Issue December: http://www.tojet.net/special/2017_12_1.pdf

ITEC 2016 - Special Issue July: http://tojet.net/special/2016_7_1.pdf