International Educational Technology Conference (IETC) Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nde aşağıda belirtilen tanımlara uymakta olup konferansımıza göndermiş olduğunuz bildirileri Akademik Teşvik Ödeneği Başvurusu'nda kullanabilirsiniz.

Tebliğ: Bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış (bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamında) tebliğleri ifade eder.

Madde 6 (4): Uluslararası tebliğlerin puanlanabilmesi için yurtiçinde veya yurtdışında yapılmış olmasına bakılmaksızın toplantılarda bilim kurulunda en az beş yabancı akademisyenin bulunması gerekir.